Barcelona: Resultat av ekonomisk undersökning

Barcelona avslöjar resultatet av utredningen av den ekonomiska situationen. Barca har bekräftat att de kommer att bistå Provincial Prosecutor’s Office of Barcelona och polisen efter att ha funnit vissa oegentligheter under en forensisk undersökning av klubbens ekonomiska situation under den tidigare styrelsen.

Dras med ekonomiska problem sedan flera år

De katalanska jättarnas ekonomiska problem under de senaste åren har rapporterats flitigt, vilket ledde till att klubblegendaren Lionel Messi tvingades lämna klubben för Paris Saint-Germain förra året efter att LaLiga nekat honom förlängning av kontraktet på grund av det lönetak som Barca ålagts till följd av ekonomisk misskötsel.

Barcas ordförande Joan Laporta – som återvände till klubben för en andra period efter att ha vunnit valet i mars förra året för att ersätta den avgående Josep Maria Bartomeu – beställde en due diligence-procedur från Deloitte, som avslöjade en skuld på 1,173 miljarder euro och en förlust på 481 miljoner euro.

FC Barcelona fotboll

Hittat oegentligheter i bokföringen

Laporta fick sällskap av klubbens vice ordförande Eduard Romeu och Jaume Campaner, en företagsjurist som anlitats för att arbeta med utredningen, vid en presskonferens på tisdagen för att redogöra för resultaten av utredningen. Laporta sade att ”betalningar utan orsak, betalningar med falsk orsak eller oproportionerliga betalningar hittades” medan Campaner förklarade att resultaten visade på ”mycket allvarligt kriminellt beteende”.

Ett av de mer intressanta avslöjandena från Campaner var att ett företag tydligen skapades för att arbeta på uppdrag med klubben: ”Vi talar om miljonbelopp. Det finns betalningar till mellanhänder utan motivering, obefintliga eller långt över det normala. Provisioner på upp till 33 procent har upptäckts, medan endast upp till fem procent är normalt.

Fusk med provisioner och annat

”Det finns ett företag som föddes enbart för att arbeta med provisioner med Barcelona. Helt konstgjorda bokföringsmässiga fördelar presenterades som inte motsvarar klubbens verklighet.”

Romeu förklarade att när han och Laporta anlände förra året upptäckte de att lönesumman var 40 procent högre än hos rivaliserande klubbar, och därför har de börjat försöka att drastiskt skära ner den där de kan, bland annat genom att be spelare att ta löneavdrag och flytta på oönskade spelare.

”Lönesumman är grundläggande”, sade Romeu. ”Vi låg 40 procent över våra konkurrenter och det var en helt ohållbar situation. Hittills har vi redan sparat 159 miljoner euro från klubbens lönekostnader.”

Lämnar över dokument till åklagare

I ett uttalande på klubbens hemsida efter presskonferensen förklarades situationen ytterligare i detalj och bekräftades: ”Dessa källor och de slutsatser som oberoende analytiker dragit av dem har tvingat FC Barcelonas styrelse att överlämna det nämnda materialet och de styrkande bevisen till provinsåklagaren i Barcelona som det organ som värnar om legalitetsprincipen och som reglerar åtal för påstått brottsligt beteende, med stöd av polismyndigheterna, vars uppgift är att utreda ärenden som rör potentiellt beteende av brottslig karaktär.

”De anklagelser som lämnats in till åklagarmyndigheten är inte riktade mot några specifika personer. De är begränsade till en beskrivning av vissa omständigheter och det är upp till utredarna att avgöra vem som kan vara ansvarig.

Stödja polis och åklagare i sitt arbete

”FC Barcelona bistår åklagarmyndigheten i Barcelona och polisen med sina undersökningar för att stödja eventuella förtydliganden och tillhandahålla alla bevis som de kan behöva för att grundligt utreda omständigheterna.

”Det är på grund av FC Barcelonas sociala betydelse som styrelsen har inlett denna ansvarsutkrävande åtgärd utifrån övertygelsen att klubbens tillgångar, som är alla medlemmars egendom, måste respekteras och förvaltas inte bara på ett effektivt sätt ur ekonomisk och sportslig synvinkel, utan också i god tro och med hänsyn till institutionen och dess medlemmar.”

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *